Kiedy nie ma dzieci

121
0
2015-12-07

Niepłodność to trudny temat, niestety dotyczy sporej części naszego społeczeństwa. O niepłodności mówimy kiedy pomimo regularnych stosunków płciowych ( 3-4 razy w tygodniu) kobieta nie zachodzi w ciążę, nawet mimo jak najlepszego zdrowia obojga partnerów. Jest to schorzenie, nie tylko w kontekście fizycznym, ale również psychicznym, a nawet społecznym. To specyficzna choroba, gdyż nie dotyczy pojedynczej jednostki, a pary: zarówno kobiety, jak i mężczyzny. Małżeństwo może być w pełni zdrowia, dopiero chęć posiadania potomstwa generuje problem.

Niestety z braku dokładnych badań epidemiologicznych w Polsce dane dotyczące niepłodności są tylko szacunkowe. Najprawdopodobniej z problemem tym styka się 10-15% par w wieku reprodukcyjnym, czyli co szósta para w naszym kraju ma problem z rozrodem. Oznacza to, że ponad milion par w naszym kraju nie może posiadać biologicznego potomstwa.

Sytuacja ta nie tylko wiąże się ze stanem zdrowia. Duży wpływ ma współczesny trend naciskający na jak najpóźniejsze założenie rodziny. Obecnie większość młodych osób pragnie najpierw ukończyć studia, znaleźć interesującą pracę, zwiedzić świat, ustatkować się, a dopiero potem podejmuję decyzję o powiększeniu rodziny. Często kobieta jest już w pierwszej fazie przekwitania, co objawia się malejącą zdolnością do rozrodu. Warto zwrócić uwagę, iż po 30 roku życia płodność płci pięknej diametralnie spada. Dodatkowo niekorzystnie wpływa palenia papierosów. Regularne palenie znacząco obniża możliwości rozrodcze. W 2013 roku średni wiek matek rodzących pierwsze dziecko to 27,2 lata.

Rozród jest procesem wysoce skomplikowanym i nie do końca poznanym. Oczywiście wiadomo jak kobieta zachodzi w ciąże, ale wciąż nie wiemy czemu dana niewiasta nie może urodzić potomka. Aż w 20% przypadkach niepłodności nie udaje się uchwycić przyczyny. W 35% są to czynniki zależne od kobiety lub mężczyzny, a w 10% od obu partnerów. Najczęściej mamy do czynienia ze zmniejszoną liczbą plemników, nieprawidłową ruchomością oraz ich budową. Równie często występują zaburzenia funkcji jajnika, jajowodów, macicy.

Niestety nie ma ujednoliconego postępowania diagnostyczno-leczniczego niepłodności, możliwie dlatego wyniki leczenia są bardzo różne.Trzeba pamiętać, iż pomimo wysoce rozwiniętej diagnostyce pozostaje spory odsetek par, gdzie etiologia niepłodności pozostaje niewyjaśniona.

Często pomijana sfera psychiczna stanowi bardzo istotny aspekt leczenia. Para stykająca się z problem braku potomstwa często czuje się wyobcowana w kontekście społecznym, a stres i presja otoczenia dodatkowo nasilają problem. Ważna jest również relacja między niepłodną parą a lekarzem. Powinna opierać się na wzajemnym zaufaniu i dyskrecji. Miejmy nadzieję, że rozwój medycyny pozowli nam bardziej holistycznie spojerzeć na problem par borykających się z niemożnością poczęcia dziecka.